Questions and answers

Do jakiej grupy KŚT należny zakwalifikować myjkę ultradźwiękową Sonic-650?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć pylon reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje dla robót konserwacyjnych stacji trafo i węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego i szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować działalność polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę transportową z terytorium Dani do Niemiec na zlecenie firmy polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie będzie miejsce opodatkowania usług consultingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie leki mogą być przedmiotem obrotu w sklepie zielarsko-medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Jaworska-Łuczak Barbara | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku, który będzie świadczył usługi przewozu towaru do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce w związku z przekazanie klientom nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w związku z przekazaniem Starostwu Powiatowemu darowizny w postaci samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie opłaty wystąpią po stronie wspólników spółki jawnej w związku ze sprzedaż przez nich 100% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w sytuacji otrzymania odszkodowania za zniszczony środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za konferencję, która odbyła się w Izraelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy potraktować opłatę jednorazową oraz opłaty coroczne za korzystanie ze znaku firmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy potraktować transakcję wywozu z Polski do Rosji towaru, gdzie wykonywane są na nim prace remontowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak odliczać VAT z faktury, która częściowo dotyczy działalności opodatkowanej VAT, a częściowo zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak odzyskać kaucję wpłaconą na poczet wynajmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jak określić wartość początkową nabytego prawa do opracowanego projektu opakowania wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrody wydane w konkursie zorganizowanym przez jednostkę handlową na rzecz klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości dokonanej przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinna dokumentować świadczenie usług budowlanych na terenie Holandii osoba fizyczna opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć dochód z tytułu wynajmu domu, którego właścicielami są rodzice i dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup wydawnictw książkowych dokonany w Luksemburgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć obniżenie wkładu budowlanego do spółdzielni w związku z nieusunięciem usterek w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak rozliczyć odszkodowanie z tytułu wykonania wadliwej usługi remontu dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak ująć prawidłowo w księgach rachunkowych wniesienie aportu w postaci know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak w PKPiR rozliczyć zakup używanych motocykli w Kanadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymaną fakturę VAT za zapłaconą zaliczkę na poczet przyszłych usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać i odprowadzić podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za odpady alternatywne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług spedycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto może podpisać świadectwo pracy prezesowi i członkowi zarządu spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu zakupu bazy i abonamentu VGK Gold na okres 2 lat

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim momencie ująć przychód z tytuły świadczenia usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać prowadzone przez jedną osobę dwie odrębne działalności gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nieodpłatne przekazanie nagród na rzecz klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób powtórnie przyjąć do ewidencji wagon tramwajowy który był postawiony w stan likwidacji w roku 1999?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w koszty zapłacone przez rencistę, prowadzącego działalność gospodarczą, składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać import usług w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie rozpocząć amortyzację technologii wytwarzania leku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bezterminowa licencja na oprogramowanie używane powyżej 1 roku można zaliczyć do WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Czy biegły rewident może uzyskać pełnomocnictwo do sporządzania i podpisywania deklaracji podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy fakturę za remont i modernizację możemy zaksięgować w k.u.p. w październiku, czy dopiero w miesiącu oddania budynku do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy grunty i środki trwałe nie przekazane aportem należy zaksięgować na kapitał zapasowy, czy na rozliczenia międzyokresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy instalacja teleinformatyczna podwyższa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo ma prawo do wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku za wychowawstwo klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

Czy noty obciążeniowe wystawione przez towarzystwo ubezpieczeniowe stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy ojcu przysługuje urlop na opiekę nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy po 2011 r. szkolenia w zakresie transportu międzynarodowego będą podlegać zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy polsko-kanadyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania obejmuje podatek od spadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przy refakturowaniu opłaty za dozór techniczny windy należy zastosować stawkę VAT 22% i wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne