Questions and answers

Czy ZUS jest uprawniony do zaliczania wpływających składek na poczet należności o wcześniejszym terminie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować stację dokującą do rejestratora leśniczego PSION?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaka jest odpowiedzialność majątkowa poręczyciela w przypadku poręczenia cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT jest opodatkowana przyprawa do piernika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z otrzymaniem od zagranicznego kontrahenta pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie zasady opodatkowania obowiązują przy skupie, naprawie i sprzedaży skrzyni biegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo przyjąć w ewidencji nieruchomość zakupiona od syndyka wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy ustalić dochód ze sprzedaży samochodu osobowego otrzymanego od ojca darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować przychody z tytułu wykonania umowy na świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę świadczoną ponad obowiązującą pracownika normę czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wysłanie materiałów do Chin w celu wykonania z nich produktu gotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć wartość wyburzonego budynku rozliczając zakończoną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować sprzedaż prawa do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaliczyć nakłady poczynione na modernizację hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób rolnik powinien ująć w ewidencji zakupów fakturę na zakup ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dwie oferty podpisane przez tę samą osobę jako prezesa dwóch różnych firm podlegają odrzuceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy generalny wykonawca zajmujący się budową domów na sprzedaż powinien prowadzić kartoteki magazynowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy inwestycja w postaci adaptacji lokalu powinna być amortyzowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje limit darowizny na stowarzyszenia i fundacje, powyżej którego podatnik płaci podatek od darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek wyceny zinwentaryzowanego majątku przez firmę zewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy może być kosztem uzyskania przychodu strata poniesiona w wyniku zawarcia umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy może stanowić koszt uzyskania przychodu kwota niezwróconej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy możliwy jest outsourcing usług w zakresie transportu materiału biologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy można zaliczyć podatek do zwrotu z PIT-36L na podatek do zapłaty z PIT-38 w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy opodatkować przychody pozostałe z działalności medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu na zakup akcji własnych w celu odsprzedaży i umorzenia są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania koszty instytucji kultury zaliczone do kosztów reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ponowne przedkładanie pełnej dokumentacji można utożsamiać z dowodem w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy posiadane przez podatnika dokumenty upoważniają go do zastosowania stawki 0% przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może powierzyć przeprowadzenie postępowania powypadkowego osobie odbywającej staż w dziale bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy pracownikowi należy się urlop okolicznościowy z tytułu śmierci ojczyma żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy przy wypłacie należności licencyjnych musimy potrącić zryczałtowany podatek w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Aktualne

Czy różnica pomiędzy wartością otrzymanego nieodpłatnie roweru a jego ceną rynkową stanowi przychód podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur za czynsz z tytułu wynajmu budynku, który ma zamiar podnająć?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w jednostce budżetowej należy księgować każdy wystawiony rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy zakłady komunalne korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie jest prawidłowe postępowanie pracodawcy w razie wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy dotyczą "zmiany stanu wody w gruncie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie wymagania winien spełniać kierownik projektu, realizowanego ze środków Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak należy ująć księgowo i podatkowo nakłady ponoszone na niwelację terenu wokół inwestycji w trakcie realizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach zakup lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić czas pracy pracowników merytorycznych biblioteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczać koszt ZUS swój i swoich pracowników, jeśli podatnik prowadzi PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT faktury, których nie zaakceptował kontrahent, a których nie można juz anulować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę transportową - eksport z Polski do USA świadczony na rzecz podatnika z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować sprzedaż przez firmę dla osoby fizycznej starej kabiny ciągnikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy należy uznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego jako nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jakiej wysokości inwestor powinien wnieść opłatę skarbową do wniosku o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób pełnomocnik może zrzec się udzielonego mu pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Daszczuk Paweł | Aktualne

W jaki sposób płacić nauczycielom za godziny ponadwymiarowe, wynikające z arkusza organizacyjnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

W którym momencie odsetki skapitalizowane stają się kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne