Czy szpital może wystawić fakturę za leczenie osoby nie posiadającej ubezpieczenia zdrowotnego, która w trakcie leczenia zmarła, właściwemu według miejsca zamieszkania tej osoby organowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba trafiła do szpitala nie posiadając ubezpieczenia zdrowotnego i w trakcie leczenia zmarła.

Czy szpital może wystawić fakturę za jej leczenie właściwemu według miejsca zamieszkania Burmistrzowi? Jak wówczas potraktować taki rachunek, jeśli osoba już nie żyje i nie ma możliwości przeprowadzenia z nią wywiadu aby rozpatrzyć wniosek o pomoc finansową lub ewentualnie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego z ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access