Questions and answers

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży osobie fizycznej samochodu użytkowanego 7 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie jest miejsce świadczenia usług transportowych na rzecz spółki szwajcarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady odzyskania VAT przez podmioty z kraju spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady opodatkowania usług świadczonych pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jaki jest limit obrotu VAT na 2009 r. i kiedy należy zakupić kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego dla usług wykonywania nadruków na płytach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za pośrednictwo w wynajmie mieszkania od kontrahenta włoskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy naliczyć VAT w związku z przeniesieniem własności lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługę instalowania urządzeń elektrycznych na rzecz osoby prawnej w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy refakturować koszty noclegu w Polsce na rosyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak potraktować zakupy towarów z USA na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracowników merytorycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć koszt dodania gratisu do sprzedawanego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie "wymagalność podatku VAT"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ująć, prowadząc PKPiR, dotację unijną na rozwój na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wystawić refakturę za koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach meblowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć podatek VAT z faktury za odszkodowanie z tytułu przeniesienia na rzecz gminy własności działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od jakiego momentu należy liczyć termin na zwrot nadpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co będzie stanowić dochód dla Podatnika wykonującego pozarolniczą działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bibliotekarce przysługuje zwrot kosztów za okulary korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy faktury za podwykonawstwo należy rejestrować w kolumnie 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy, które nakładają na mnie obowiązek naliczenia odsetek jeśli klient nie zapłacił w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy jest możliwość założenia (podlegania opodatkowaniu) w Polsce firmy świadczącej usługi dla firm na terenie Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Czy koszty wyjazdów kierowców są kosztem uzyskania przychodu pracodawcy także po 3 kwietnia 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy limit 4000 euro jest dla małżonków uzyskujących przychody z najmu wspólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy mogę odpowiadać za długi żyjącego rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy można otrzymać wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w kolejnym zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy odmowa podpisania listy płac stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy patent na sprzęt rehabilitacyjny, który zaprojektował nasz inżynier należy wykazać w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi cateringowe, może zastosować na fakturze stawkę 3% dla usługi gastronomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem może rozliczać się z żoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wstępnego zgłaszania do PIP stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy pracownica przebywająca na zwolnieniu lekarskim jest chroniona przed zwolnieniami grupowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub celowy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów musi być wystawiona faktura VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji bezpośredniej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stacja transformatorowa mieszcząca się w wybudowanym w tym celu budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy urlop szkoleniowy może być uwzględniany przy kalkulacji i wypłacie średniej urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługę ubezpieczeniową wykonaną przez firmę angielską, należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy VAT niepodlegający odliczeniu ujmuje się w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w momencie oddania modułów do użytkowania możemy wliczyć te wynagrodzenia w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w ramach umowy zlecenia można prowadzić księgowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wytworzenie internetowej bazy danych może być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zakupiona drukarka oraz skaner podniosą wartość komputera, który jest jedynie wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Michalska Iwona | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należny zakwalifikować myjkę ultradźwiękową Sonic-650?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć pylon reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje dla robót konserwacyjnych stacji trafo i węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego i szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne