Czy dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w niepełnym wymiarze na czas określony ze względu na jego częste nieobecności w pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor może zwolnić nauczyciela mianowanego - rytmiki zatrudnionego w niepełnym etacie na czas określony (01.09.2017 r. - 31.08.2018 r.) ze względu na częste nieobecności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access