Jaki organ jest właściwy w sprawie o świadczenia wychowawcze jeżeli osoba jest zatrudniona w Wielkiej Brytanii i pobiera zasiłek macierzyński ale obecnie przebywa z rodziną w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 jest zatrudniona na terenie Wielkiej Brytanii i obecnie pobiera zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem bliźniąt, jednak przebywa z całą rodziną na terenie Polski.

Czy organem właściwym do wydania decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie wójt gminy czy marszałek województwa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access