Questions and answers

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż stołków stomatologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawką VAT obłożona jest sprzedaż cebuli mrożonej, innych mrożonych warzyw i owoców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy stosować do usług kosmetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi wywozu ścieków samochodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi, który nie złożył w terminie zgłoszenia VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są obowiązki gminy w zakresie stanu fitosanitarnego w studniach przydomowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie stawki należy zastosować do wydania pracownikom w 2011 r. towarów zakupionych w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, by zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi administracji za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż używanego wózka widłowego firmie, która dostarczy nowy wózek widłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu towarów oddanych do sklepów bezpłatnie, w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć wniesienie przez spółkę z o.o. nieruchomości do powiązanej spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak skorygować faktury wystawione przez sprzedającego, jeśli błąd nastąpił w nazwie produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak zakwalifikować przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi krajowej na odcinku 611 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kucharczuk-Żuber Diana | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wynagrodzenie za wykonane prace i przeniesienie autorskich praw majątkowych w jednej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy dla spółki polskiej powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć duplikat faktury za telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę abonamentową za okres styczeń 2011 r. - grudzień 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien uwzględnić fakturę VAT korygującą in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Oskładkowanie dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Postępowanie dyscyplinarne

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W jakiej wartości powinniśmy przyjąć samochód do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W koszty którego roku obrotowego należy zaksięgować otrzymane noty odsetkowe za nieterminową zapłatę faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jakiego pensum obliczyć dodatek za trudne warunki kierownikowi warsztatów szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy budynek bez dachu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy dopłaty wnoszone przez wspólników muszą być zaewidencjonowane jako przychód spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w Polsce osoba, która prowadzi działalność jedynie na Cyprze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty paliwa i bieżących napraw samochodu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zakupić towar handlowy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy opodatkować usługi doradztwa świadczone przez obywatela Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na podstawie umowy przedwstępnej możemy w księgach tego roku skompensować pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy odtwarzacz DVD należy traktować jako zestaw z telewizorem, czy jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy opłaty z tytułu umowy faktoringu należy księgować bezpośrednio z wyciągu w koszty, a fakturę tylko do rejestru zakupów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od faktur zakupowych paliwa w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury obejmującej obciążenie kosztami rezygnacji z udziału w konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny nabywa prawo do dodatku stażowego w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy pracownikom zatrudnionym w zmianowym systemie czasu pracy należy wypłacać dodatek za pracę na drugiej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy przelew z ZFŚS dla nauczycieli-emerytów z okazji świąt jest opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy składka członkowska opłacona na rzecz niemieckiego stowarzyszenia podlega opodatkowaniu na gruncie VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka zobowiązana jest utworzyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy w związku z ujęciem w aktywach bilansu kosztów emisji akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu pokrycie kosztów pobytu pracowników kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy uczeń może zrezygnować z nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Serafin Teresa | Aktualne

Czy usługi naprawy maszyn biurowych (kserokopiarek) na rzecz spółek z o.o. można opodatkować kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość programu antywirusowego, otrzymanego gratis stanowi przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w jednej placówce oświatowej może pracować małżeństwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy współpraca w ramach samozatrudnienia może zostać zakwestionowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na paczki żywnościowe dla kontrahentów stanowią koszty reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy wypłata dla pracownika kwot, które opłacił kartą, wg kursu jakim go obciążono jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wysokość odprawy pośmierntej winna zostać określona w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne