Jak należy zaksięgować powstanie zobowiązań, na które utworzono rezerwy? - OpenLEX

Jak należy zaksięgować powstanie zobowiązań, na które utworzono rezerwy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. znajduje się w likwidacji. Na dzień poprzedzający jej otwarcie sporządzono sprawozdanie finansowe, w którym utworzono rezerwy na koszty i straty związane z procesem likwidacji (Ma konto 833) i odniesiono je na kapitał z aktualizacji wyceny (Wn konto 811). Wszystkie pozycje kapitałów zostały zaprezentowane w jednej pozycji kapitał podstawowy (konto 801). W kolejnym roku obrotowym spółka będzie ponosić koszty i straty, na które zawiązano rezerwę.

Jak powinny przebiegać księgowania?

Proszę o wyjaśnienie na przykładzie konkretnych obciążeń:

Rezerwa utworzona w wysokości 10.000 zł, na którą składają się: 1) koszty archiwizacji dokumentów 4000 zł, 2) koszty obsługi księgowej 4000 zł, 3) koszty obsługi prawnej i opłat sądowych 2000 zł. Faktycznie poniesione koszty w kolejnym roku obrotowym: I) archiwizacja dokumentów 4000 zł, II) obsługa księgowa 5000 zł, III) obsługa prawna i koszty sądowe 1500 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?