Czy korzystanie z urlopu ojcowskiego i zwolnienia grupowe zawsze uprawniają do "trzynastki"? - OpenLEX

Czy korzystanie z urlopu ojcowskiego i zwolnienia grupowe zawsze uprawniają do "trzynastki"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi, który nie przepracował co najmniej 6 miesięcy, warunkujących prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje "trzynastka" w następujących przypadkach:

1. pracownik zatrudniony od 1 sierpnia 2017 r. we wrześniu 2017 r. skorzystał z tygodnia urlopu ojcowskiego;

2. pracownica zatrudniona od 4 września 2017 r., a poprzednia umowa została rozwiązana z tytułu zwolnień grupowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX