Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 15.11.2017 r. strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, dnia 10.12.2017 r. wezwano stronę do uzupełniania akt sprawy w terminie 14 dni, zatem nie zostanie zachowany termin miesiąca w którym organ winien wydać decyzję, jednakże przyczyną nie wydania decyzji w ustawowym terminie, jest brak dokumentu o który wystąpił do wnioskodawcy.

Czy pomimo iż wnioskodawca wie jaka jest przyczyna nie wydania decyzji, ponieważ otrzymał wezwanie, to organ powinien zawiadomić stronę w dniu 15.12.2017 r. i przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na brak żądanego od strony dokumentu i wyznaczyć nowy termin? Czy w przypadkach gdy wydanie decyzji uzależnione jest od dostarczenia dokumentu przez stronę, a upływa termin rozpatrzenia wniosku, nie ma potrzeby jego przedłużania ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?