Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r.

PYTANIE

W jakim miesiącu należy wystawić fakturę za usługę transportu ciężarowego na terenie kraju kontrahenta i pozostałych krajów UE dla klienta z UE czynnego?

Wykonywaliśmy przewóz transportu ciężarowego na terenie kraju klienta i innych krajów UE w listopadzie 2017 roku. Jesteśmy podwykonawcą firmy spedycyjnej. Po wykonaniu usługi, sukcesywnie, do dnia 04.12.2017 r. dostarczyliśmy firmie spedycyjnej CMR oraz karty drogowe. Kontrahent (zleceniodawca) poinformował, że może rozliczyć naszą usługę (przekazać nam dane do naszej faktury sprzedaży ) dopiero do 05.01.2017 r. powołując się na zapis w umowie: "Rozliczenia przeprowadza Zleceniodawca w cyklu miesięcznym na podstawie dokumentacji za poprzedni miesiąc dostarczonej do 10-tego dnia miesiąca. W rozliczeniach od wartości przewozów odlicza się koszty poniesione przez zleceniodawcę i spedytora. Rezultaty rozliczenia miesięcznego przedstawia/przesyła się najpóźniej 10-tego następnego miesiąca w formie noty kredytowej z aktualnym saldem. Ewentualne pozycje, których nie udało się rozliczyć z powodu niewystarczającej dokumentacji, przenosi się do rozliczeń następnego miesiąca" . Według ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana usługa transportowa.

Czy fakturę za wykonaną w listopadzie 2017 roku usługę należy wystawić w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku - na podstawie posiadanej wiedzy o wykonanej ilości km usługi transportu towarów i obowiązującej z umowy stawce za 1 km przewozu?

Ewentualne różnice pomiędzy rozliczeniem zleceniodawcy a naszą fakturą dokonane w terminie wskazanym w umowie należy ująć w fakturze korygującej do pierwotnej faktury.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?