Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa zawarła umowę z dostawcą towaru o stałej współpracy. Dostawca dostarcza towar bezpośrednio do odbiorcy ostatecznego, ten dokonuje jego ważenia i badania fizykochemicznego i na tak ustalonej podstawie przesyła nam dane do faktury w cyklach dekadowych. My przesyłamy te dane do dostawcy. Dostawca fakturuje nam sprzedaż wyłącznie na podstawie danych i w wielkościach otrzymanych od ostatecznego odbiorcy, my zawsze w takich samych ilościach fakturujemy odbiorcy ostatecznemu. Nie prowadzimy ewidencji magazynowej, bo nie mamy magazynu, nigdy też nie występują jakiekolwiek różnice pomiędzy dostawa a sprzedażą.

Czy powinniśmy tworzyć dokumentację magazynową (faktycznie sztuczną, bo nie ma magazynu i osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową), czy z punktu rzetelności ksiąg wystarczy dokumentacja na podstawie faktur?

Jaka dokumentacja powinna być sporządzona dla JPK magazyn w przyszłym roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?