Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy rozumieć art. 34d ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, który zezwala na niestosowanie szczególnego sposobu rozliczeń przychodów i kosztów niezakończonych, długotrwałych umów o usługi?

Spółka świadczy długoterminowe usługi budowlane. Część z nich na dzień bilansowy jest niezakończona. Niezakończone usługi wykazują różny stopień zaawansowania prac. Spółka zastanawia się czy udział, o którym mowa we wskazanym artykule liczy się jako:

- stosunek szacowanych przychodów z usług niezakończonych na dzień bilansowy w stosunku do całości przychodów operacyjnych osiągniętych w okresie sprawozdawczym, czy też może jako,

- stosunek różnicy między przychodami zafakturowanymi a przychodami szacowanymi, dotyczącymi niezakończonych usług na dzień bilansowy, do całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?