Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakładowy staż pracy zmarłego pracownika wynosił 21 miesięcy. W związku z tym rodzinie zmarłego przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Pracownik ten miał żonę, córkę urodzoną w 1999 r., dwóch synów urodzonych w 2005 r. i 2009 r. oraz jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Wypłatę odprawy pośmiertnej wstrzymano do momentu zgłoszenia się wszystkich uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej. Małżonka zmarłego pracownika okazała decyzję ZUS o odmowie przyznania renty rodzinnej wszystkim dzieciom z powodu braku w ostatnim 10-leciu przed śmiercią pracownika wymaganych 5 lat składkowych i nieskładkowych.

Czy wobec powyższych faktów odprawę pośmiertną należy wypłacić tylko małżonce w wysokości 1/2 miesięcznego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?