Questions and answers

Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych zaliczyć wydatki na montaż monitortingu wewnętrznego w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć dystrybutor paliw płynnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Do jakiej grupy powinnam zaliczyć sieć komputerową i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować system telewizji przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć imadło oraz uchwyt magnetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Ile palet i skrzynek może maksymalnie ułożyć na jednym stosie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Jak amortyzować ciągnik i naczepę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży jabłek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać potwierdzenia salda moich należności przy zawartej umowie faktoringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaki dokument należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym w przypadku wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT poniesienie nakładów na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie sankcje można zastosować wobec nauczyciela, który nie przestrzega poleceń służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest sposób wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmarłemu pracownikowi obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować odsetki za nieterminowe płacenie zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak określić miejsce świadczenia usługi elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak poprawnie dokonać korekty PIT-11 i ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować umorzenie udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozksięgować saldo na koncie 303 Rozliczenie zakupu towarów po stronie Ma?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki z tytułu zakupu choinki oraz ozdób a także świątecznego oświetlenia budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z przebudową publicznej infrastruktury komunikacyjnej w celu obsługi realizowanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji zakup nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak ująć w księgach odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak wycenić w spisie z natury samochody stanowiące towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować koszty remontu prowadzonego przez kilka okresów sprawozdawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak zaksięgować darowiznę od gminy w postaci budynku i gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Kiedy należy uznać, że inwestycja jest uciążliwa dla środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Kiedy pracownik powinien nabyć prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Na jakim druku rozliczyć w Polsce zleceniobiorcę z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Pod jaką datą należy ująć w księgach polskiej spółki objęcie akcji spółki rosyjskiej w zamian za aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy wycenić rozchód waluty z rachunku dewizowego prowadzonego zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakim terminie po dniu bilansowym wypłaca się nagrodę roczną z zysku spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

W jaki sposób wycenić materiał ujawniony w czasie inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy dotację z PARP należy zaliczyć do przychodów w całości w miesiącu otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może zwrócić pracownikowi poniesiony przez niego koszt dokształcania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy jest limit na kwotę darowizny przekazywanej przez członków rodziny z I grupy podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy koszty poniesione z tytułu spłaty opcji oraz spłaty Non Deliverable Forward stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na projekt, który nie będzie zrealizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła wypłacając odsetki od pożyczki podmiotowi z Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie wykonuje czynności opodatkowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi doradcze na rzecz pomiotu z Wielkiej Brytanii, musi rejestrować się do VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na wysokości potrzebują dodatkowych szkoleń wysokościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop podczas wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spółka uzyska przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego otrzymania stacji transformatorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy świadectwo pracy jest niezbędnym dokumentem do otrzymania nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy usługa renowacji witraży wykonywana w obiekcie zabytkowym będzie podlegała zwolnieniu od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy usługi nadzoru archeologicznego podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy usługi związane z poprawą kondycji fizycznej mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usług kulturalnych świadczonych przez agencję artystyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować od 2011 r. do usług budowlanych i remontowych świadczonych na rzecz osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi remontu statku na terytorium Polski oraz poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie rozliczenia WNT wywoła wystawienie faktury korygującej do zera przez kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakimi stawkami VAT powinny być opodatkowane poszczególne formy działalności prowadzonej przez szkołę tańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne