Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w ramach powierzonych obowiązków ma rozpatrywać wnioski (zgłoszenia), prowadzić postępowania administracyjne oraz przygotowywać decyzje, postanowienia lub pisma w sprawie:

a. pozwoleń na budowę (przygotowanie rozstrzygnięcia, uprawomocnienie decyzji, przekazanie do PINB-u itp.),

b. zgłoszeń (adnotacja o milczącej zgodzie lub przygotowanie postanowienia/sprzeciwu),

c. odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych (przygotowanie wniosku o upoważnienie),

d. rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia,

e. wydawania zaświadczeń (o samodzielności, o posiadanych dokumentach lub w trybie art. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane), itp.

Czy organ ustanowiony do załatwiania spraw ma wydać pracownikom dodatkowo upoważnienia do załatwiania ww. spraw w jego imieniu?

Czy zakres czynności nie wystarcza do poświadczania za zgodność dokumentów pozostawianych w aktach spraw powierzonych mu do realizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?