Czy wspólnik, który otrzymał w wyniku likwidacji spółki cywilnej grunt może wprowadzić ten grunt do działalności gospodarczej i... - OpenLEX

Czy wspólnik, który otrzymał w wyniku likwidacji spółki cywilnej grunt może wprowadzić ten grunt do działalności gospodarczej i przyjąć wartość działki określoną przez rzeczoznawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie chciałaby wprowadzić do firmy grunty, które nabyła prywatnie (nie w ramach prowadzonej działalności). Nabycie gruntów nastąpiło w sposób następujący: osoba ta była wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka cywilna zakupiła grunty. Następnie nastąpiła likwidacja spółki cywilnej i został sporządzony akt notarialny, w którym majątek spółki został podzielony pomiędzy wspólników. Jednak w akcie notarialnym nie wyszczególniono ceny poszczególnych gruntów tylko wskazano która działka przysługuje któremu wspólnikowi. W związku z tym wspólnik zatrudnił rzeczoznawcę do wyceny gruntu.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją wspólnik, który otrzymał w wyniku likwidacji spółki cywilnej grunt może wprowadzić ten grunt do działalności gospodarczej i przyjąć wartość działki określoną przez rzeczoznawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?