Questions and answers

Czy umowa pośrednika z nabywcą w takiej sytuacji zachowuje swoją ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy u pracowników kuchni powstaje przychód z tytułu możliwości korzystania z wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość remontu powinna zwiększyć wartość ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy weekendowy wyjazd integracyjny może spowodować brak 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wiedząc, że formy będą regenerowane powinniśmy je przyjąć na stan środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w podstawie zasiłku chorobowego należy uwzględnić nagrody wypłacone pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Grzelińska Joanna | Nieaktualne

Czy wszystkim nauczycielom należy wypłacić dodatek uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Czy wymianę instalacji potraktować jako zwiększenie wartości sieci CO, czy jako remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie dla opiekuna praktyk z tytułu umowy cywilnoprawnej może być wypłacone z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Czy zakupione meble do tych pokoi jako pierwsze wyposażenie można ująć w wartości tego ulepszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować analizator do analizy metali w stopach wraz z wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować videorejestrator?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć urządzenie morskie "echosonda" używane na kutrach rybackich i statkach morskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do wyliczenia odprawy pośmiertnej dla nauczyciela, który zmarł 1 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować dla wykonywanej przez podatnika usługi opróżniania szamba?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakich odsetek mogę się domagać jeżeli pomimo realizacji zamówienia i upływu terminu płatności nie otrzymałem zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jakie konta powinien zawierać plan kont jednostki zamierzającej prowadzić działalność gastronomiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy naliczaniu nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki kod odpadu należy przyjąć dla zużytych halogenów służących do oświetlania hali tuczu trzody chlewnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT za 2010 r., wyliczany metodą proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wydanie towarów kontrahentom za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak poprawnie obliczyć wysokość podstawy wymiary zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego dla przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak premię termomodernizacyjną ująć w ewidencji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć kwoty otrzymywane od ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować podatek od nieruchomości jeżeli spółka z o.o. dzierżawi grunt od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

W jakiej sytuacji zagospodarowanie terenów zielonych może być uznane za koszty reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi zatrudnionemu od połowy roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować wykonaną modernizację kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować przekazanie majątku ruchomego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, Wyższej Uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Z jaką datą powinna być rozwiązana umowa o pracę w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Co oznacza adnotacja VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy aby zaewidencjonować umowę cesji, można sporządzić do niej dowód księgowy - polecenie księgowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy będę miał prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu paliwa do samochodu z kratką zakupionego w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budowa grobowców jest kwalifikowana na gruncie VAT jako roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeżeli podwyższyliśmy stawkę amortyzacyjną z 10% na 15% mamy prawo na podwyższyć ją ponownie do 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy może być polskim rezydentem osoba, która nie posiada w Polsce zameldowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy nadleśnictwo wynajmujące leśniczówki swoim pracownikom na cele mieszkalne, korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na fakturze wystawionej na NFZ za usługi zdrowotne istnieje obowiązek wpisywania PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy otrzymaną przez pracownika nadpłatę podatku należy ubruttowić?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAY od prezentu przekazanego klientowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy potwierdzenie sald z klauzulą, że brak odpowiedzi oznacza akceptację, jest zgodne z zasadami rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy powinniśmy utworzyć rezerwę na zobowiązanie, jeżeli nie przyjęliśmy faktury wystawionej przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne do zera od dnia 1 maja na podstawie art. 16i ust. 5 u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy spółka może samodzielnie przeprowadzić likwidację (archiwizację) dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pokrycie kosztów przeprowadzki prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy Spółka może zaliczyć nadpłatę w rozrachunkach z Urzędem Skarbowym do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy szkolenia organizowane dla urzędu pracy, płatne z budżetu, podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wpłaty widniejące na rachunku sum depozytowych można przekazać do budżetu i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Gonet Wojciech | Aktualne

Czy wtórnik mapy do celów projektowych można uznać za inwentaryzację geodezyjną powykonawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy wycofania środka trwałego z ewidencji środków trwałych można dokonać na podstawie protokołu przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zakup dla klienta prezentu w formie nart może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne