Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego zakupionego z ZFRON podlega dalej regule de minimis?

Firma sprzedała niezamortyzowany samochód zakupiony ze środków ZFRON, na który dostaliśmy zaświadczenie o pomocy de minimis. Środki ze sprzedaży tego samochodu, w części niezamortyzowanej, przekazaliśmy na rachunek ZFRON.

Czy w momencie wydatkowania ich będziemy musieli po raz drugi ubiegać się o zaświadczenie o pomocy de minimis? Jako zakład pracy chronionej środki ZFRON mamy z odpisu zaliczek za podatek dochodowy od pracowników.

Czy środki te możemy wydatkować bez reguły de minimis, ponieważ już raz w stosunku do tych środków otrzymaliśmy pomoc de minimis (tj. w momencie zakupu samochodu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?