Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca posiadający następujące kwalifikacje: dyplom magistra inżyniera mechanika oraz świadectwo ukończenia studium pedagogicznego w zakresie szkolnictwa zawodowego z 1987 r., kształcił młodocianego pracownika w zawodzie elektryk. Pracodawca prowadzi działalności w zakresie produkcji maszyn i narzędzi, w przedmiocie działalności nie jest wyszczególniona działalność w zakresie elektryki. Czy zawód inżyniera mechanika jest zawodem odpowiednim dla zawodu, którego pracodawca nauczał i musi wykazać się 3-letnim stażem pracy w zawodzie czy należy traktować go jak inny zawód i udokumentowany musi być co najmniej 6-letni staż pracy w zawodzie? Czy prowadzenie działalności w zakresie produkcji maszyn i narzędzi potwierdza wymagany staż w zawodzie, którego nauczał pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?