Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r.

PYTANIE

W związku z obowiązkiem przesyłania JPK, kierujemy pytanie w zakresie struktury JPK_FA: jak prawidłowo powinno być wykazywane pole "cena jednostkowa towaru lub usługi" w pozycjach P_9A lub P_9B. Pola te w strukturze JPK_FA uzupełniane są na podstawie wartości generowanych z pola "cena jednostkowa" z danej faktury. Od strony technicznej do generowanego pliku JPK_FA wartość pola "cena jednostkowa" w przypadku spółki pobierane jest z systemu księgowego automatycznie w oparciu o dane z zamówienia sprzedaży. W zamówieniu sprzedaży generowanym przez system księgowy spółki pole "obliczona cena jednostkowa" jest dodatkowym polem wprowadzonym w wyniku modyfikacji systemu, które istnieje na wierszu zamówienia sprzedaży i obliczane jest na podstawie podzielenia wartości netto przez ilość - w przypadku np. sprzedaży energii elektrycznej cena jednostkowa podawana jest z dokładnością do 7 miejsc po przecinku. Zgodnie z art. 106 e ust. 11 ust. o VAT "Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza."

Czy w omawianej sytuacji możliwe jest zaokrąglenie takiej ceny jednostkowej z zamówienia sprzedaży z 7 miejsc po przecinku do setnych części raportowanych w JPK_FA?

Czy też możliwe jest wygenerowanie JPK_FA z ceną jednostkową do 7 miejsc po przecinku?

Czy powstające różnice w wartości netto na skutek zaokrąglenia mogą skutkować nieprawidłowością struktury?

Jakie ryzyko podatkowe mogłoby to powodować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?