Questions and answers

Czy sekretarzowi szkoły można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy SPZOZ jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy stara kasa fiskalna może być używana do ewidencji innych czynności niewymagających kas on-line?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy termin 60 dni liczy się od dnia doręczenia pouczenia czy od dnia kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy trzeba podejmować jakieś działania dla wód gruntowych z piezometrów z V klasy czystości wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy turbogenerator należy zakwalifikować jako urządzenie energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy uznać świadczenie rodzicielskie za nienależnie pobrane i orzec zwrot, gdy dziecko zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w każdym przypadku za pracę w sobotę należy się inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w roku 2021 będzie można dokonywać zmian w ewidencji odpadów z roku 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki związane z ujawnieniem środka trwałego stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana nazwy kontrahenta w trakcie roku wymaga przedłożenia przez niego nowego certyfikatu rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką klasyfikację budżetową należy przyjąć dla zakupu zasilacza awaryjnego o wartości powyżej 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie konsekwencji podatkowe niesie za sobą skrócenie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są aktualne możliwości prawne stworzenia na bazie szkół centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie zamówienia zgodnie z nowym PZP należy przeliczać wg kursu euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać pyłom ze szlifowania drewna - 03 01 05 czy 03 01 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak ma postąpić organ, stwierdziwszy, że planowane roboty budowlane nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak określić wartość początkową środka trwałego objętego leasingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinna rozliczać się spółka komandytowa, która stała się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać modernizację środka trwałego, która nie przekracza 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczają się wspólnicy spółki komandytowej (osoby fizyczne) za okres od 1.01.2021 r. do 30.04.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, jeśli został on wykorzystany w trakcie kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ująć w księgach spółki akcyjnej pożyczkę otrzymaną od spółki z o.o., będącej jej właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ustalić czy spółka jest spółką nieruchomościową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić wartość darowizny do odliczenia od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wygląda procedura oceny pracy zawodowej pracy dyrektora na jego wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zinwentaryzować telefony użyczone pracownikom na podstawie umów użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy droga publiczna staje się drogą pożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Komu przysługują prawa majątkowe po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto może przygotować instrukcję eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakiej podstawie zmienić postanowienie z art. 35 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W którym momencie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co oznacza "obiekt nie połączony z gruntem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Co powinien zrobić organ w przypadku wydania przez RDOŚ negatywnego postanowienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co zrobić w przypadku, gdy inwestor nie zgadza się na przyjęcie mandatu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy aby uchylić decyzję o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego należy wszcząć postępowanie administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy będzie wymagane zachowanie odległości od granicy działki sąsiedniej, gdy właścicielem jest ta sama osoba?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez gminną spółkę jest działalnością sektorową według nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy darowizny na rzecz spółki wodnej generują przychód po jej stronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja eksploatacyjna może być jedna dla dwóch kotłów, czy dla każdego kotła oddzielna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dochody uzyskiwane w Szwajcarii należy wykazywać w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega w całości zajęciu komorniczemu niealimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dokumenty KP i KW wydrukowane z programu komputerowego są drukami ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy do wynagrodzenia za czas przestoju wlicza się dodatek przedemerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne