Czy koperta z naklejoną lub nadrukowaną etykietą adresową, etykieta oderwana z kartonu oraz karton z etykietą mogą być traktowane jako dokument a nie opakowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca X prowadzi serwis urządzeń. Otrzymuje produkty do naprawy od swoich klientów w formie przesyłek (koperty, kartony z etykietami). Jednocześnie jest obowiązany do przestrzegania RODO / zapewnienia poufności danych swoich klientów. W związku z tym otrzymane od nich zużyte koperty oraz etykiety z danymi adresowymi przekazuje do profesjonalnej firmy Y zajmującej się niszczeniem tych danych, po czym otrzymuje fakturę za wykonaną usługę. X nie wystawia KPO przekazując etykiety / koperty jako dokumenty do zniszczenia a nie jako odpady opakowaniowe. Zniszczone dokumenty - opakowania nie wracają już do X. Y po zniszczeniu przekazuje je uprawnionemu odbiorcy odpadów.

Czy koperta z naklejoną lub nadrukowaną etykietą adresową, etykieta oderwana z kartonu (opakowania) oraz karton z etykietą mogą być traktowane jako dokument a nie opakowanie?

Czy etykiety i koperty mogą być przekazywane do innego podmiotu celem zniszczenia jako dokumenty a nie odpady z pominięciem KPO?

Czy są to odpady już w momencie przekazywania przez X do Y, czy stają się odpadami dopiero po zniszczeniu przez Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX