Questions and answers

Czy spółka ma prawo żądać zwrotu nadpłaty z uchylonej decyzji z 2014 r. w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy urząd skarbowy sam wyrejestruje podatnika z VAT, jeśli będzie on składał tylko puste deklaracje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy postąpić dalej, co z decyzją przyznającą świadczenia z FA, jak poinformować komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaki jest zakres wymaganego oznakowania dla wózka jezdniowego wyprodukowanego przed 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy umowa z kominiarzem na okresowe przeglądy przewodów kominowych może być zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Ile wynosi przerwa w zasiłku chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy podatnik jest obowiązany do złożenia informacji VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy i jakich informacji może udzielić organ drogą mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak w pliku JPK VAT należy oznaczać sprzedaż rozliczaną według procedury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony na podstawie paragonu fiskalnego z niepełną nazwą podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Ile maksymalnie można wykorzystać urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak wliczyć premię roczną do podstawy chorobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wszystkie wskazane kody odpadów można zakwalifikować do stawki 1 zł jako odpady metali?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy prowadzenie ksiąg agencji pracy odbiega od prowadzenia ksiąg przedsiębiorstwa produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pomniejszać kwotę wpłacanego świadczenia rodzicielskiego o wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy starosta może wyłączyć grunt z produkcji rolnej pod budowę budynku rekreacyjnego na klasie II?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak wyeliminować błędnie przyznane informacją świadczenie 300+ nie na to dziecko, na które wnioskowała matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy wykazać w bilansie należność z tytułu wypłaconej przez wspólnika gotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach uzyskania przychodów odsetki, które znacznie przekraczają kwotę 3.000.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien zrobić przegląd techniczny sprawności łodzi motorowodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca powinien dokonać korekty podstawy wypłaconego pracownikowi przed śmiercią wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie skutki wywołuje szkolenie sfinansowane przez spółkę członkowi zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak kwalifikować budynek ze względu na wysokość?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak po 1.05.2021 r. rozliczać się będzie spółka komandytowa, w której wspólnikami są dwie spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy GDDKiA (zarządca drogi krajowej) może wystąpić o podział nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju wlicza się do limitu zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wykonanie żelbetowego zbiornika retencyjnego wymaga pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jaki sposób organ może sprawdzić, czy przedstawiony wydruk pełnomocnictwa spełnia wymogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekazanie nieruchomości wspólnikom spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po wyborze oferty możliwe jest wezwanie wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

W której pozycji w CIT-8 spółka powinna wykazać koszt zakupu usługi od firmy Google?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w związku z zapisem na webinar?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy w 2011 r. Gminy miały obowiązek prowadzenia PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy środkami z PFR tarcza 2.0 można zapłacić za zaległe czynsze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto wydaje postanowienie o wstrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo do zwracania się o przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne