Jakie czynności należy podjąć po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Cisło Dawid
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komornik Sądowy prowadził egzekucję należności dotyczących wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przed wydaniem decyzji przyznającej świadczenia na okres świadczeniowy 2023/2024 Komornik wystawił zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji oraz o wyegzekwowanych kwotach za rok bazowy.

Po skierowaniu wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego Komornik zwrócił wniosek, ponieważ wskazał, że wobec dłużnika wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości w czerwcu 2022 r. Komornik nie miał zatem możliwości wydania zaświadczeń, ponieważ upadłość została ogłoszona przed tą datą.

Czy należy wystąpić do syndyka o nowe zaświadczenia i następnie skierować wniosek o wszczęcie egzekucji do syndyka?

Co z należnościami za poprzednie okresy świadczeniowe?

Czy w związku z tym, że minął 30-dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności, licząc od ogłoszenia upadłości powinniśmy zgłosić wierzytelności syndykowi?

Czy zostaniemy obciążeni w związku z tym kosztami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX