Czy PGW Wody Polskie ma podstawę prawną do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów bez zawartej umowy użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy PGW Wody Polskie ma podstawę prawną do naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów bez zawartej umowy użytkowania za okres sprzed złożenia przez inwestora wniosku o zawarcie umowy użytkowania w trybie art. 261 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.?

Czy w tym zakresie będą miały zastosowanie przepisów ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - dalej k.c. skoro art. 261 ust. 8 pr. bud. odnosi odpowiednie ich stosownie jedynie do przepisów o użytkowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX