Questions and answers

Kiedy powstaje przychód w przypadku misji gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony związany z zakupem hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wydatek, jaki ponosi spółka wnosząca aport w związku z wyceną udziałów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stemple budowlane podlegają amortyzacji jako zestaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy układać arkusze ocen uczniów technikum dla poszczególnych zawodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy na wprowadzanie wylotem wód upustowych ze zbiorników wody pitnej należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy usłudze świadczonej przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można dokonać zmiany decyzji na wytwarzanie odpadów wydanej w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy dokument wystawiony przez spółdzielnię jest dowodem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć wartości wyrażone na fakturze w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie dokonywanie "zwrotu" na kartę podarunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić proporcję VAT dla podmiotów, u których sporadycznie występują transakcje zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłek pocztowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązki informacyjne do US i innych organów ma spółka z o.o., która posiada oddziały na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy materiał, z którego wykonana jest kurtyna na scenie, musi posiadać certyfikat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy od imiennego biletu turystycznego przedłożonego przez pracownika można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik niebędący czynnym podatnikiem VAT może wystawiać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zostały opracowane Najlepsze Dostępne Techniki - BAT dla branży energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy instalacja odciąg spalin stanowi instalację energetycznego spalania paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dla bioelektrowni o mocy 6 MWe należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dodatek stażowy należy się z każdego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy chorujący pracownik Inspekcji Handlowej ma prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy umowa o dzieło wlicza się do stażu pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegację do dwóch krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do usług medycyny estetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć akcyzę od wina przelanego w składzie podatkowym do innych butelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać przychody z tytułu wynajmu lokalu w ramach aparthotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na podstawie jakiego przepisu należy ustalić powierzchnię projektowanej zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy spółka może w trakcie roku wybrać szczególną metodę rozliczania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu zakupu udziału w celu ich umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozwiązać umowę o pracę z inspektorem pracy powołanym na pięć lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zwrot za używanie przez pracownika socjalnego samochodu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prawo opiekuna do renty rodzinnej z ZUS wpływa na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Na podstawie jakiego zeznania należy ustalić wysokość zaliczek uproszczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podstawę zasiłku macierzyńskiego należy przeliczać na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do sprzedawanych budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy niepotrącony podatek i składki ZUS stanowią przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy rozliczać przychód z tytułu użytkowania auta służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wartość sfinansowanych ze środków pracodawcy badań psychologicznych jest przychodem ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy jedna osoba fizyczna może prowadzić dwa odrębne przedsiębiorstwa w Polsce i Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne