Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku gdy w umowie głównej z kontrahentem podane zostały dane pracownika firmy w celach kontaktowych (imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail) należy podpisać z tym kontrahentem dodatkowo umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Kto w takim przypadku jest administratorem danych osobowych pracownika firmy? Czy należy tego pracownika informować o przetwarzaniu jego danych w tym celu? Jakie jeszcze działania należy podjąć w celu zapewnienia ochrony danych pracownika firmy w takim przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?