Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni złożyła wniosek o świadczenie rodzicielskie.

Od lipca 2018 r. do nadal prowadzi działalność gospodarczą. Działalność jest aktywna, a po weryfikacji ZUS pojawia się adnotacja: "054000-osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)". Wraz z dziećmi jest ubezpieczona w ZUS z powodu posiadania działalności.

Na oświadczeniu zadeklarowała, że nie jest uprawniona do pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS oraz z KRUS (nie posiada ziemi).

Według art. 17c ust. 9 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.:

"Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki".

Czy w związku z powyższym, Pani należy się, czy nie należy świadczenie rodzicielskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?