Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polski oddział (zakład) zagranicznego przedsiębiorcy jest obciążany kosztami jakie ponosi na jego rzecz jednostka macierzysta tj. zagraniczny przedsiębiorca. Wśród kosztów znajdują się również opłaty za gwarancje bankowe. Gwarancje są wystawiane na jednostkę macierzystą, która za pośrednictwem zakładu w Polsce wykonuje usługi budowlane i uczestniczy w przetargach budowlanych. W związku z faktem, iż gwarancje są związane z inwestycjami w Polsce to zgodnie z umową międzynarodową o unikaniu podwójnego opodatkowania jednostka macierzysta przypisuje koszty gwarancji do Oddziału.

Czy licząc wartość transakcji dla celów dokumentacji podatkowej cen transferowych pomiędzy oddziałem a jednostką macierzystą należy sumować koszty przypisane do Oddziału z tytułu gwarancji (art. 11l ust. 1 pkt. 4 CIT), czy sumy gwarancyjne wystawionych gwarancji (art. 11l ust. 1 pkt. 3 CIT)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?