Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że w każdym z proponowanych wariantów przedsięwzięcia będzie ono naruszać zakazy obowiązujące na terenie parków krajobrazowych albo obszarów chronionego krajobrazu.

Czy organ uzgadniający warunki realizacji przedsięwzięcia (RDOŚ) może odmówić uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?