Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy działka gruntu wydzielona na wniosek właściciela nieruchomości pod publiczny ciąg pieszo-jezdny przechodzi z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. na własność gminy?

Na wniosek właściciela nieruchomości organ zatwierdził podział. W wyniku podziału powstała działka gruntu o przeznaczeniu publicznego ciągu pieszo-jezdnego. Z decyzji nie wynikała, że działka została wydzielona pod drogę publiczną - organ nie określił działki wydzielonej pod drogę publiczną i nie zawarł również informacji o skutkach prawnych wynikających z art. 98 ust. 1 u.g.n., a właściciel nieruchomości domaga się odszkodowania za przedmiotową działkę gruntu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?