Jak zaklasyfikować środki z Funduszu Pracy otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miasto na prawach powiatu otrzymało środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w wysokości 0,5% całości kwoty dofinansowania, stanowiące dochody powiatu.

W jakim rozdziale i paragrafie dochodowym klasyfikacji budżetowej należy te środki ująć w budżecie miasta?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access