Na jaką podstawę prawną powinien powołać się zakład gospodarki mieszkaniowej w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor zakładu gospodarki mieszkaniowej zwraca się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej o zapoznanie się z listą osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i sprawdzenie na podstawie posiadanych informacji, czy znajdują się na niej osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku wymagające zamieszkania w lokalu dostosowanym do potrzeb takiej osoby.

Na jaką podstawę prawną powinien powołać się zakład gospodarki mieszkaniowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX