Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwy jest podział działki na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n., w przypadku, gdy na daną działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków gospodarczych na narzędzia i materiały do prowadzenia ogrodu i utrzymania domu oraz wiaty rekreacyjnej wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi?

Czy możliwy jest podział działki na podstawie w/w przepisu w przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy nie dotyczy budowy budynków mieszkalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?