Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient na podstawie specustawy Covid-19 z urzędu miał przedłużone prawo do zasiłku stałego na okres 60 od dnia ustania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie dłużej niż do czasu wydania nowego orzeczenia (została wydana decyzja zmieniająca). Klient dostarczył nowe orzeczenie.

Czy decyzję ponownie należy zmienić w części dotyczącej okresu przyznania świadczenia na okres wynikający z nowego orzeczenia, czy klient wraz z dostarczeniem orzeczenia winien złożyć nowy wniosek o świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?