Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wydać pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW, jeśli w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wyznaczono obszarów odnawialnych źródeł energii?

Inwestor posiada na w/w zamierzenie pozytywną decyzje o warunkach zabudowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?