Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak poprawnie dokonać rozliczenia PIT 11 za rok 2020 dla pracownika poniżej 26 roku życia w przypadku gdy: pracownik w okresie od 3.08.2018 r. do 29.01.2019 r. otrzymywał zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy w wysokości 100%?

W PITach za 2018 r. i 2019 r. kwota wypłaconego zasiłku została wykazana w wartości wypłaconej i tak zostały rozliczone. W styczniu 2020 r. otrzymaliśmy decyzję z ZUS, że nie zakwalifikowano tego jako wypadek przy pracy i kazano nam dokonać korekt zamiany zasiłku chorobowego wypadkowego 100% na wynagrodzenie chorobowe 80% i zasiłek chorobowy 80%. Pracownik wyraził zgodę na potrącenie nadpłaconego zasiłku, ale zasiłek w takim przypadku jest wartością ujemną.

Jak wykazać go w PIT-11 za 2020 r. (rubryka 8 inne źródła), pracownik ma poniżej 26 lat i jest zwolniony z podatku. Jak wypłacaliśmy mu zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy wtedy nie obowiązywało to zwolnienie.

Jak prawidłowo rozliczyć z podatku pracownika za 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?