Questions and answers

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można sprostować oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak rozliczać nagrody w konkursie dla pracowników innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wicedyrektor szkoły powinien ukończyć studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek rozliczenia VAT u najemcy (hotel)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odzysk polegający na renowacji i naprawie beczek metalowych wymaga wydania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym kraju opodatkować dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki cypryjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować odsetki od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy miejsce postojowe powinno być sklasyfikowane jako budynek (ich części) zajęty na wykonywanie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury dotyczące kosztów z przełomu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy gminie będzie przysługiwało odliczenie VAT od momentu dokonania centralizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są przesłanki uznania substancji lub przedmiotu za produkt uboczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy istnieje wymóg, aby dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym znajdowały się na salach chorych oddziału rehabilitacji stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy można odmówić wszczęcia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy przedstawienie dostępności kredytu na koncie spółki córki może być spełnieniem warunku postawionego przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zainstalowanie lub przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej jest robotą budowlaną czy usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy do oleju palmowego należy dołączyć kartę charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy projekt budowlany na wieżę elektrowni wiatrowej podlega uzgodnieniu z Lotnictwem Cywilnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach ubezpieczenie samochodu, którego wartość została skorygowana i przekroczyła 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy posiłki profilaktyczne i noclegi zapewnione przedsiębiorcy stanowią jego przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia ze studentem z Ukrainy, który nie posiada w Polsce adresu zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak od 1 stycznia 2016 r. notariusz jako płatnik może wykazać brak swojej winy przy niepobraniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę zakupu od kontrahenta ukraińskiego w deklaracji VAT i według jakiego kursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy starosta opiniuje plany ograniczania niskiej emisji dla gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie stawki podatku od nieruchomości powinien zastosować organ podatkowy przy wydaniu decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy samorządowa instytucja kultury musi odrębnie stosować dwie proporcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy związkowiec, który został wicedyrektorem szkoły, może nadal korzystać z ochrony związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak traktować samochód o masie równej 3,5 tony w kontekście prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż niepełnowartościowych wyrobów z tworzyw sztucznych (odpadów)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy zapisywać tekst jednolity ustawy o systemie oświaty w dokumentach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy należy odmówić zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku, gdy otwór wykonano niezgodnie z projektem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak amortyzować spadochron?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak w zeznaniu rocznym rozliczyć dochody uzyskane od Duńskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika do innego lekarza medycyny pracy na powtórne badanie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Kto powinien podpisać zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy od usługi abonamentu za świadczenie usług monitoringu GPS pojazdów należy odliczyć 50% czy 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak odróżnić wypadek w drodze do pracy od wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy uczeń pełnoletni powinien samodzielnie złożyć wniosek o stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim akcie należy uregulować szczegółowe przesłanki odpowiedzialności pracowników działu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy emeryt rolnik może być opodatkowany w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne