Czy budynki znajdujące się na terenie zakładu, które zostały wyłączone z eksploatacji przez dyrektora zakładu, wymagają wykonywania okresowych badań stanu technicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy budynki znajdujące się na terenie zakładu (wiata na maszyny i obora), które zostały wyłączone z eksploatacji przez dyrektora zakładu, wymagają wykonywania okresowych badań stanu technicznego, o których mowa w art. 62 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX