Jaką datę należy uznać za datę udzielenia pożyczki z tarczy antykryzysowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką datę należy uznać za datę udzielenia pożyczki o której mowa w art. 15zzd z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.)? Czy jest to: dzień wydania pisma przez PUP stwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku; dzień doręczenia ww. pisma; dzień wpływu środków na rachunek bankowy?

Odpowiedź na pytanie, ma znaczenie przy obliczeniu biegu terminu spełnia warunku umożliwiającego wystąpienie z wnioskiem o umorzenie pożyczki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX