Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W księgach rachunkowych jednostki widnieje należność cywilnoprawna od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która wiele lat temu została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS (brak innych zobowiązanych, brak majątku) z uwagi na zakończenie postępowania upadłościowego. Niezależnie od powyższego, po upływie 10 lat od zakończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia spółki, należność ta uległa przedawnieniu.

Czy prawidłowe jest umorzenie tej należności na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) (pomimo jej przedawnienia), czy też taką należność należy odpisać z uwagi na przedawnienie (nie dokonując uprzednio jej umorzenia z uwagi na wykreślenie dłużnika z KRS)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?