Questions and answers

Czy można zaksięgować zakupy na potrzeby bieżące członków zarządu na podstawie paragonów fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pomimo braku faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy osoba, która składa VAT-R jest zobowiązana zapłacić opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podmiot handlowy powinien dysponować informacjami o całym łańcuchu dostaw od momentu pozyskania drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy regulują porozumienie o współreprezentowaniu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy rodzice mogą wynająć córce nieruchomość na podnajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku budowy pomostu można odstąpić od przedkładania schematu urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zamawiający może poprawić omyłkę rachunkową jedynie wtedy, gdy określi sposób obliczenia ceny w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy za okres urlopu bezpłatnego nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zmiana etatu z pełnego na niepełny wymaga przeliczenia czasu pracy i wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy zmiana wykorzystania samochodu spowoduje konieczność korekty VAT odliczonego od zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zobowiązania darczyńcy przejęte w związku z otrzymanym w darowiźnie przedsiębiorstwa będą opodatkowane PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa zawartego porozumienia między zakładem budżetowym a właścicielem gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką należy przyjąć bilansową stawkę amortyzacji dla zakupionego detektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości powinna być opodatkowana hala sportowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę transportu statkiem morskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką VAT powinniśmy opodatkować usługę rozprowadzania po obiektach mieszkalnych sygnału telewizyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak dokonać wyceny ujawnionych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jakie dane powinny zawierać dowody wewnętrzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie koszty zastosować do należności licencyjnych wypłaconych w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki kurs waluty przyjąć przy księgowaniu operacji związanych z zakupem importowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować opłatę wstępną w leasingu operacyjnym w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT usługi rozpoznania potrzeb szkoleniowych klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować przychody ze sprzedaży złomu pozostałego z działalności wytwórczej, a jak z działalności usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu wykorzystywanego w oddzielnych działalnościach małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja wydatków na zakupy firmowe z karty przedpłaconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie bonusów od dostawców wewnątrzwspólnotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć korektę WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć import towaru z Chin, jeśli dotychczas go nie otrzymaliśmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną z tytułu organizacji imprezy integracyjno-promocyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie na potrzeby osobiste samochodu, który był środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie telefonów komórkowych jako nagród w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towarów zakupionych w Chinach, jeśli nie dokonaliśmy ich importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wynajem łodzi na rzecz chorwackich podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w raporcie kasowym wpływy ze sprzedaży usług ksero z kilku rożnych punktów poboru opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak wyliczyć urlop przysługujący pracownikowi po przejściu z części etatu na cały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatki na zakup mebli powyżej 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia w kraju usług stałej obsługi prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakich zasadach mamy prawo odliczać VAT z faktur dot. zakupu paliwa przy użyciu kart Flota?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy będzie możliwe stosowanie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla małych jednostek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Żak Piotr | Aktualne

W jakich sytuacjach mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakich sytuacjach należy korzystać z konta 712 Koszt własny sprzedanych usług działalności podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować korektę dofinansowania z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować należność ze zbycia rzeczowego aktywu trwałego w księgach banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Żak Piotr | Aktualne

W której pozycji deklaracji VAT-7 ujmuje się 50% odliczenia VAT od paliwa do samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny trzeba uwzględniać w podstawie wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy firma wykonująca usługę pielęgnacji terenów zieleni musi przekazywać wytworzone odpady zielone do RIPOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy gmina może pozwolić mieszkańcom na wrzucanie odpadów biodegradowalnych do pojemników na odpady zmieszane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna do zmiany decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Król Lidia | Aktualne

Czy można wezwać pracownika ze zwolnienia lekarskiego w celu rozliczenia się z powierzonego mu mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy udzielić urlopu wychowawczego na cały rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne