Questions and answers

Jak opodatkować sprzedaż praw do publikacji książki kontrahentowi z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować usługi w zakresie montażu i dalszej odsprzedaży szaf sterownych i rozdzielników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka zawartość alkoholu we krwi pracownika uprawnia pracodawcę do rozwiązania z nim stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się manewrowy bocznicy kolejowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy zmianę polegającą na wydłużeniu terminu płatności z 30 na 60 dni można uznać za zmianę nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, któremu umowa została zmieniona na czas nieokreślony, należy wystawiać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dodatek kierowniczy pracownika obsługi bierze się do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek przyjmowania faktur lekarza wysłanych drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Co powinien zawierać arkusz organizacji poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop uzupełniający dla nauczycieli, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dobrowolne umorzenie udziałów generuje przychód po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy postępować w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie zajęć lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy świadczenie - zasiłek dla opiekuna można uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przekazywanie przez lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czym się różni wykusz od nadwieszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

W jakim trybie zakład opieki zdrowotnej może przekazać policji dane wrażliwe pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Z jakiego okresu należy wyznaczyć średnią z nadgodzin po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zgodne z przepisami jest obstawienie jednym pracownikiem obsady zmiany nocnej w magazynie - mroźni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu organizowanego przez portal internetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie zużytych olejów do utylizacji spowoduje utratę zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto powinien zatwierdzać faktury, jeśli główny księgowy przebywa na L4?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż składnika majątku uzyskanego jako aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie skutki w zakresie PIT i ZUS wywołuje zatrudnienie pracownika w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie podatku VAT spowoduje przeniesienie nieruchomości ze spółki z o.o. do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinny wyglądać akta osobowe pracownika, który został ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółka akcyjna w likwidacji może jednorazowo zakupić i sprzedać towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w związku z wynajmem samochodu podatnik powinien rozszerzyć działalność o PKD dotyczące najmu samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak stosować zapisy ustawy o elektrowniach wiatrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak rozliczyć eksport towarów, jeśli wystawiono fakturę na towar, który przed dostawą uległ zniszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenia związane ze startem pracowników i osób trzecich w zawodach sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z likwidacją gimnazjum głównej księgowej należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy na indywidualnej liście obecności można wskazać przyczynę nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy do wyliczenia nagrody jubileuszowej należy uwzględnić dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co stanowi transakcję towarową na gruncie art. 11 k pkt. 2 CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać transakcję zakupu maszyny i przekazanie zużytej części kontrahentowi w zamian za rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie są zasady wywozu odpadów 17 04 05 oraz 16 08 02* do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy na odliczenie VAT ma wpływ wystawienie faktury przed wydaniem samochodu nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy instrukcja producenta i instrukcja bhp mogą znaleźć się w jednym dokumencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak należy ustalić godziny nadliczbowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy wykazać refakturę dotyczącą usług budowlanych i budowlano - montażowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne