W jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie na dzień wpisu do KRS połączenia spółek? - OpenLEX

W jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie na dzień wpisu do KRS połączenia spółek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. "X" została połączona ze spółką "Y" poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej "x" na spółkę przejmującą "y" zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.

Większościowy udziałowiec obu spółek jest taki sam. Połączenie następuje przez podwyższenie kapitału zakładowego o udziały ze spółki przejmowanej "X" poprzez utworzenie 100 nowych udziałów, które zostaną objęte przez wspólników spółki przejmowanej.

1. W jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie na dzień wpisu do KRS połączenia spółek?

2. Czy sprawozdanie z pkt 1 należy złożyć do KRS?

3. W której pozycji bilansu należy odnieść stratę z lat ubiegłych spółki przejmowanej "x", czy strata ta podlega rozliczeniu w następnych latach w spółce przejmującej "y"?

4. W której pozycji bilansu należy odnieść stratę z roku bieżącego 2022 spółki przejmowanej "x", czy strata ta wchodzi do wyniku spółki przejmującej "y" za 2022 rok?

5. Jak należy prawidłowo zaksięgować operację połączenia spółek w spółce przejmowanej "X" oraz spółce przejmującej "y"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX