Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie taśmociągu do transportu pelletu z miejsca jego magazynowania na statek na... - OpenLEX

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie taśmociągu do transportu pelletu z miejsca jego magazynowania na statek na terenie portowym należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie taśmociągu do transportu pelletu z miejsca jego magazynowania na statek na terenie portowym należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia?

Jeśli tak, to na podstawie, którego punktu z rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.?

Analizowany był § 3 ust. 1 pkt 66 r.p.z.o.ś. tj.: porty lub przystanie morskie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 34, lub infrastruktura portowa związana z tymi portami; a dokładniej infrastruktura portowa. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane przez podmiot zarządzający portem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX