Czy przyuczający do zawodu mechanik pojazdów samochodowych posiada odpowiednie kwalifikacje?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przyuczający do zawodu mechanik pojazdów samochodowych posiada odpowiednie kwalifikacje: świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego z 1996 r. - 96 h (dydaktyka 56h, psychologia 20h, pedagogika 20h), świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego z 2012 r. 86 h (teoria: dydaktyka z metodyką 46h, psychologia 20h, pedagogika 20h, praktyka: praktyka metodyczna 10h), dyplom z 1995 r. tytuł mistrza - mechanik pojazdów samochodowych, zaświadczenie o ukończeniu kursu z 1999 r. - szkolenia okresowe osób kierujących pracownikami, świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z 1989 r. - mechanik pojazdów samochodowych, pełnomocnictwo od właściciela zakładu pracy, składającego wniosek.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX