Czy asystent rodziny może jeździć w teren do podopiecznych swoim prywatnym samochodem wraz z pracownikiem socjalnym? - OpenLEX

Czy asystent rodziny może jeździć w teren do podopiecznych swoim prywatnym samochodem wraz z pracownikiem socjalnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy asystent rodziny może jeździć w teren do podopiecznych swoim prywatnym samochodem wraz z pracownikiem socjalnym (zgodnie z zapisem w aktach asystent "prowadzi pojazd kat. B, tj. samochód prywatny w celach służbowych")?

Nadmieniam, że OPS posiada służbowy samochód, którym pracownicy są wożeni w teren poza miastem.

Jeżeli tak, to czy pracownik socjalny, tak jak asystent rodziny - także powinien mieć delegację?

Czy w razie wypadku komunikacyjnego, pracownik socjalny może rościć sobie prawa do odszkodowania wobec asystenta, który prowadził samochód?

Czy asystenci i pracownicy socjalni, wyjeżdżający w teren powinni podlegać dodatkowemu ubezpieczeniu NW (w związku z wyjazdami w teren)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX