Questions and answers

Czy spółka zarejestrowana w Polsce może posiadać tylko i wyłącznie rachunek bankowy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż akcji przez jedynego akcjonariusza spółki podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy stacja regazyfikacji jest infrastrukturą techniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy stacja regazyfikacji to cel publiczny i podlega decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze przysługują cudzoziemcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy uchylić decyzję przyznająca zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy uraz doznany w wyniku omdlenia z powodu choroby jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego dla pracownika należy uwzględnić wynagrodzenie za oddelegowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy we wniosku o przyznanie KDR należy wskazać wszystkie dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy WIOŚ musi wysyłać zawiadomienie o kontroli czy może przyjechać do firmy bez zapowiedzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w świadectwie pracy wpisuje się informację, że pracownik pracował w obniżonym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę na wykonanie świadczenia, którego termin realizacji już minął?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zapłata zaliczki z tytułu importu usług jest obojętna podatkowo do czasu zrealizowania tego importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zwrócić się o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest wysokość opłaty rocznej dla Autoryzowanego przedstawiciela w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaka kwota składek na ubezpieczenie społeczne powinna być wykazana w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak długo należy przechowywać deklaracje Intrastat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak długo ważna jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak dokonać korekty w VAT z odwrotnego obciążenia na zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie dokumenty są wymagane po wprowadzeniu do maszyny modyfikacji bez zgody jej producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć PINB w postępowaniu w sprawie legalności rozbudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie zapisy dotyczące klas trzyletniego liceum powinny być zawarte w statucie czteroletniego liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaki wymiar urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce powracającej z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinien być sformułowany wzór zgody i klauzula informacyjna w związku z gromadzeniem danych biometrycznych pracowników kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jak powinno wyglądać imienne zezwolenie pozwalające na kierowanie na terenie zakładu pracy wózkami jezdniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Jak udokumentować i jaką stawkę VAT zastosować przy eksporcie usług programistycznych do firmy zarejestrowanej w Hong Kongu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić kwoty maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na stanowisku zastępcy burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak wygląda procedura ustalania sieci szkół obowiązującej po 31 sierpnia 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zaokrąglać grosze przy raporcie opłatowym za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Komu przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Korty tenisowe lub boiska służące do rekreacji wymagają zgłoszenia zamiaru wykonania robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Kto odpowiada za bezpieczeństwo maszyny przed nadaniem jej znaku CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo re-fakturować koszty prądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym miesiącu w PKPiR należy zaksięgować faktury za media dotyczące grudnia wystawione w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy budowa boiska do siatkówki i koszykówki wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy budowa trzech wiat na jednej płycie betonowej oddzielonych szczeliną 20cm stanowi obejście prawa i wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy gminny program opieki nad zabytkami jest aktem obligatoryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy jeśli pracownik jako miejsce pracy ma określony teren całej Polski, należy rozliczać jego wyjazd jako delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kierownik GOPS mógł odmówić przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne