Law Journal

Odsyłanie osób, potrzebujących opieki, do gmin, w których osoby te mają prawo do opieki trwałej.

Dz.U.1924.31.318 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Dz.U.1924.31.317 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Pobieranie opłat za wydobywanie piasku, żwiru, kamieni i lodu z łożysk wód publicznych śródlądowych.

Dz.U.1924.31.316 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do kosztów postępowania w administracyjnem postępowaniu spornem.

Dz.U.1924.31.314 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do obliczania kosztów nakładu opasek zapałkowych.

Dz.U.1924.31.313 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych.

Dz.U.1924.31.312 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Pokrycie należności za subskrybowane przez Skarb Państwa akcje Banku Polskiego.

Dz.U.1924.31.309 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1924 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie stawek niektórych podatków bezpośrednich.

Dz.U.1924.31.308 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1924.31.306 | ustawa z dnia 5 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na śpiączkę epidemiczną (encephalitis lethargica).

Dz.U.1924.30.304 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.30.303 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana stawki celnej na pomarańcze i pomarańczki świeże.

Dz.U.1924.30.300 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Wojewódzkie rady wodne.

Dz.U.1924.30.299 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1923 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1924.29.295 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana terminu pierwszego losowania premji wygranych serji I premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1924.29.294 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dn. 28 lutego 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia serji I premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1924.29.293 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Regulowanie obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.

Dz.U.1924.29.290 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Ryczałt dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy.

Dz.U.1924.29.289 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Brześcia Kujawskiego w powiecie włocławskim.

Dz.U.1924.29.288 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Rychwała w powiecie konińskim.

Dz.U.1924.29.287 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1924.29.286 | ustawa z dnia 21 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.

Dz.U.1924.28.284 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1917 r. | Akt utracił moc

Częściowe podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1924.28.283 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.

Dz.U.1924.28.280 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do opłaty stemplowej od kart do gry.

Dz.U.1924.28.279 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy wiejskiej Brużyca oraz Nakielnica i utworzenie gminy wiejskiej Brużycy Wielkiej w powiecie łódzkim.

Dz.U.1924.28.278 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do podatku od kart do gry na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1924.27.275 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych oraz konwersji rzeczonych pożyczek.

Dz.U.1924.27.274 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustanowienia statutu dla banku emisyjnego.

Dz.U.1924.27.273 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Powiększenie emisji Serji II 6% złotych bonów skarbowych.

Dz.U.1924.27.272 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie omyłki w rozporządzeniu z dnia 18 lutego 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych.

Dz.U.1924.26.270 | obwieszczenie z dnia 18 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie Izby Okręgowej Kontroli w Kowlu do Brześcia nad Bugiem.

Dz.U.1924.26.268 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska (Prace przy recepturze).

Dz.U.1924.26.267 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

Dz.U.1924.26.266 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu celulozy.

Dz.U.1924.26.265 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Taksa dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1924.26.264 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: makowskiego i przasnyskiego.

Dz.U.1924.26.263 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów pod budowę publicznej szkoły powszechnej we wsi Irządze, powiatu włoszczowskiego.

Dz.U.1924.26.261 | zarządzenie z dnia 13 marca 1924 r. | Akt indywidualny

Wypuszczenie zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Dz.U.1924.25.257 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1924.24.254 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana opłat przewozowych i dodatkowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.

Dz.U.1924.23.252 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca spraw archiwalnych. Rzym.1922.04.06.

Dz.U.1924.23.247 | umowa międzynarodowa z dnia 6 kwietnia 1922 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie niemieckiej ustawy osadniczej na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1924.22.245 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1924.22.244 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja urzędów skarbowych na obszarze miasta Wilna.

Dz.U.1924.22.243 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1924 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do obliczenia należności kontrolnej od soli.

Dz.U.1924.22.242 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Zaliczkowe pokrywanie kosztów leczenia chorych w szpitalach publicznych.

Dz.U.1924.22.241 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Włączenie wsi Zimny Zdrój gminy Mazowsze powiatu lipnowskiego do gminy Obrowo tegoż powiatu.

Dz.U.1924.22.239 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądu dla uznania zaginionego cudzoziemca za zmarłego.

Dz.U.1924.22.238 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Chmielnika w pow. stopnickim.

Dz.U.1924.22.237 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Żyrardowa, powiatu błońskiego.

Dz.U.1924.22.236 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Dodatki godzinowe i kilometrowe drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie na parowozie.

Dz.U.1924.22.235 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Dodatek godzinowy i kilometrowy drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.

Dz.U.1924.22.234 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek opłat od kart łowieckich.

Dz.U.1924.21.231 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1924 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie serji I premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1924.21.229 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1924 r. | Akt utracił moc